Guru Tamu

Wanteknologi, merupakan sebuah inisiatif yang inovatif dalam dunia pendidikan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi ke dalam lingkungan belajar. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh wanteknologi adalah mengundang guru tamu ke sekolah-sekolah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkini tentang perkembangan teknologi.